Urząd skarbowy coraz częściej kontroluje podatników w kwestii użytkowania kasy fiskalnej. Podczas kontroli sprawdzone może zostać zaprogramowanie kasy (dane podatnika, stawki VAT, nazwy i ceny towarów), prawidłowość w wykonywaniu raportów dobowych i miesięcznych, oraz zachowanie terminów przeglądów technicznych. 

Wszelkie nieprawidłowości mogą być dla organu oznaką pewnych zaniedbań ze strony osoby posiadającej urządzenie, a co za tym idzie – doskonałym pretekstem do zdecydowanie bardziej wnikliwej analizy działalności podatnika. 

Jednym z wielu narzędzi są „nabycia sprawdzające” – pracownicy urzędu skarbowego incognito nabywają towary lub usługi w celu sprawdzenia, czy sprzedaż jest rejestrowana na kasie fiskalnej, a paragon wydawany klientowi. Warto zwrócić uwagę, że potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą musi być potwierdzone paragonom fiskalnym. Wydruk z karty płatniczej stanowi wyłącznie dowód zapłaty, a nie potwierdzenie nabycia (nie zastępuje on paragonu fiskalnego). Nieuczciwym przedsiębiorcom za niewystawienie paragonu lub wystawianie paragonu niefiskalnego grozi kara grzywny w wysokości do 15 050 złotych.

Okresowe przeglądy techniczne kasy fiskalnej muszą być dokonywane nie rzadziej, niż co 2 lata. Należy pamiętać, że odpowiedzialnym za spóźnienie w tym zakresie jest podatnik – właściciel kasy, a nie serwisant. Spóźnienie w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania skutkuje również koniecznością zwrotu uzyskanej ulgi.

Kasy fiskalne online, udostępniają organowi dane o dokonanych przeglądach w sposób automatyczny. Jednak informacje takie są udostępniane nie tylko przez kasy online. Od 2019 r., serwisanci mają obowiązek składania comiesięcznych raportów z dokonanych przeglądów kas online i tradycyjnych, zatem jeśli podatnik się spóźni z przeglądem, urząd skarbowy szybko się o tym dowie i zapewne zareaguje.

Reasumując, jeśli podatnik dba o swoje urządzenie fiskalne i użytkuje je zgodnie  z prawem, nie ma czego się obawiać. Kontrola z urzędu skarbowego będzie dla niego czystą formalnością. Zdecydowanie więcej stresu może ona przysporzyć osobom, w przypadku których zostaną wykryte nadużycia. Jakiekolwiek niezgodności wynikające z nieodpowiedniego użytkowania kasy grożą utratą prawa do ulgi na zakup urządzenia, a co gorsze, utratą prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług.