Nowe regulacje dotyczące PPK
Sejm uchwalił nowelizację, zgodnie z którą instytucje finansowe zarządzające PPK będą miały możliwość złożenia wniosku o zakończenie działalności związanego z PPK.

W ramach ustawy mającej na celu rozwój rynku finansowego oraz ochronę inwestorów na tym rynku, wprowadzono modyfikację dotyczącą ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Konkretnie chodzi o zmiany w art. 63 ustawy o PPK. Dzięki nowym zapisom, różne instytucje takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE czy zakłady ubezpieczeń, będą mogły ubiegać się o zakończenie działalności w zakresie PPK. Po złożeniu takiego wniosku, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła podjąć decyzję o wykreśleniu danej instytucji z Ewidencji PPK.

Warto podkreślić, że ewolucje na rynku instytucji zarządzających PPK to norma i nie wpływają one na środki zgromadzone przez uczestników PPK.

Najnowsze zmiany na rynku PPK:

  • 19 października 2020: Pocztylion-Arka PTE S.A. przejęła zarządzanie funduszami pierwotnie nadzorowanymi przez AEGON PTE S.A. Połączenie funduszy Aegon PPK z PPK Pocztylion miało miejsce 18 czerwca 2021.
  • 9 kwietnia 2021: AXA TFI S.A. zmieniła nazwę na UNIQA TFI S.A. Zmiana ta była efektem przetasowań właścicielskich.
  • 1 lipca 2022: TFI Allianz Polska S.A. przejęła zarządzanie funduszami pierwotnie nadzorowanymi przez Aviva Investors Poland TFI S.A. Nazwy tych funduszy zostały również zmienione.
  • 16 sierpnia 2022: PFR TFI S.A. stało się głównym zarządcą funduszy wcześniej pod kuratelą BPS TFI S.A. 16 grudnia 2022 roku doszło do połączenia funduszy BPS z funduszami PFR, co było wynikiem rezygnacji BPS TFI S.A. z działalności w zakresie PPK.
  • 24 kwietnia 2023: Nazwa NN Investment Partners TFI S.A. została zmieniona na Goldman Sachs TFI S.A. po przejęciach właścicielskich.