Urząd skarbowy coraz częściej kontroluje podatników w kwestii użytkowania kasy fiskalnej. Podczas kontroli sprawdzone może zostać zaprogramowanie kasy (dane podatnika, stawki VAT, nazwy i ceny towarów), prawidłowość w wykonywaniu raportów dobowych i miesięcznych, oraz zachowanie terminów przeglądów technicznych.  Wszelkie nieprawidłowości…