Skip to main content Skip to search

Doradztwo kadrowo-płacowe

Doradztwo kadrowo-płacowe

Doradztwo kadrowo-płacowe to specjalistyczna usługa świadczona przez profesjonalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Polega na udzielaniu wsparcia i doradztwa firmom w kwestiach związanych z zarządzaniem personelem, wynagradzaniem pracowników oraz ogólnie rozumianą polityką kadrową.

Usługi doradztwa kadrowo-płacowego obejmują wiele różnych obszarów. Oto niektóre z nich:

 1. Analiza stanowisk i tworzenie opisów stanowisk: Doradcy kadrowo-płacowi pomagają w dokładnym zdefiniowaniu wymagań i obowiązków związanych z różnymi stanowiskami w firmie. Tworzą również opisy stanowisk, które są przydatne podczas rekrutacji i oceny pracowników.
 2. Rekrutacja i selekcja pracowników: Doradcy kadrowo-płacowi mogą pomóc w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Doradzają w zakresie wyboru odpowiednich metod i narzędzi rekrutacyjnych, prowadzą ocenę kandydatów oraz wspierają w podjęciu decyzji dotyczących zatrudnienia.
 3. Wynagrodzenia i benefity: Doradcy kadrowo-płacowi analizują i opracowują systemy wynagrodzeń, uwzględniając zarówno wynagrodzenia podstawowe, jak i dodatki, premie, nagrody, pakiety benefitów i inne formy wynagradzania pracowników. Pomagają w ustaleniu odpowiednich poziomów wynagrodzeń zgodnych z rynkiem oraz w tworzeniu polityk motywacyjnych.
 4. Opracowywanie regulaminów pracy i umów: Doradcy kadrowo-płacowi wspierają w tworzeniu i aktualizacji regulaminów pracy oraz umów o pracę, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 5. Zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi: Doradcy kadrowo-płacowi monitorują i zarządzają systemem wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w firmie. Pomagają w opracowaniu polityk wynagradzania i świadczeń, dbają o przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz dostosowują systemy do zmieniających się warunków na rynku.
 6. Ewidencja czasu pracy i kadrowa: Doradcy kadrowo-płacowi zajmują się prowadzeniem ewidencji czasu pracy pracowników, sporządzaniem umów o pracę, dokumentacji kadrowej oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników.

Doradztwo kadrowo-płacowe ma na celu pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu personelem, tworzeniu atrakcyjnych warunków pracy, utrzymaniu konkurencyjności.

Dlaczego warto przekazać kadry i płace firmie zewnętrznej?

 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych działaniach firmy,
 • oszczędność czasu,
 • poufność i bezpieczeństwo danych płacowych i kadrowych,
 • redukcja kosztów związanych z:
  • zakupem, utrzymaniem i aktualizacją programu kadrowo-płacowego,
  • zatrudnieniem i szkoleniem pracowników z zakresu naliczania wynagrodzeń i prawa pracy,
 • doradztwo w sprawach płacowych i kadrowych, szybki dostęp do informacji o planowanych zmianach prawa, wsparcie podczas audytów i kontroli zewnętrznej ZUS, US, PIP,
 • pewność dotrzymywania terminów ustawowych,
 • przeniesienie odpowiedzialności za wywiązywanie się z zobowiązań wobec instytucji publiczno-prawnych.