Skip to main content Skip to search

Oferta

W zakresie doradztwa podatkowego oferujemy:

 • porady z zakresu prawa podatkowego;
 • pomoc w rozpoczęciu i zakoączeniu działalności gospodarczej;
 • reprezentowanie klientów przed organami kontroli podatkowej;
 • przygotowanie odwołań od decyzji naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
 • przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe.

W zakresie usług księgowych oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie karty podatkowej
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane z Środków Unii Europejskiej

Ponadto:

 • sporządzanie zeznań podatkowych
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT w budownictwie
 • obsługa podmiotów indywidualnych w zakresie podatków

W ramach usługi kadrowej oferujemy:

 • prowadzenie spraw kadrowych;
 • prowadzenie spraw płacowych;
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • sporządzanie wniosków o refundację do Powiatowych Urzędów Pracy;
 • sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS z PFRON;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie informacji rocznych do urzędu skarbowego;
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS;
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy;
 • rozliczanie urlopów;
 • informowanie o terminach badań lekarski oraz szkoleń bhp pracowników;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS wraz z przekazem drogą elektroniczną.

W ramach usługi archiwalnej oferujemy:

 • przechowywanie dokumentacji księgowej
 • przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej