Od 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt, w przeciwieństwie do skali podatkowej, jest liczony od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (w tym odpisów amortyzacyjnych). Stawki podatku przy ryczałcie są natomiast niższe. Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku najmu wynosi 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tys. zł, od nadwyżki należy zapłacić ryczałt według stawki 12,5%.

W przypadku osiągania przez małżonków (niezależnie od tego czy mają rozdzielność czy mają wspólność majątkową) przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, limit kwotowy przychodów w wysokości 100.000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków.

Nie trzeba informować urzędu skarbowego osobnym pismem o tym, że przychody z najmu osiągane w 2023 r. będziemy rozliczać ryczałtowo. Podatnik powinien po prostu samemu obliczyć ryczałt za dany miesiąc lub kwartał i wpłacić go na mikrorachunek do dnia 20 następnego miesiąca. Rozliczenie kwartalne jest dopuszczalne dla tych, których ubiegłoroczne przychody nie przekroczyły 200 tys. euro.

Przypominamy również, że „prywatny” najem nie zawsze jest zwolniony z ewidencjonowania na kasie rejestrującej tzw.fiskalnej).  

Obowiązkowy ryczałt dotyczy, zaznaczmy, najmu prywatnego. W przypadku, gdy ktoś rozlicza najem w ramach działalności gospodarczej, nadal może to robić na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtowo.