Zmiany te niestety dotyczą (dla przykładu dziś omówionego) również sposobu potwierdzenia faktur korygujących. Wiemy, że korekta przydarzyć się może zawsze i każdemu. To nieodłączny element prowadzenia biznesu.

Oznacza to, że od 2022 r. wszystkie korekty in minus (faktury korygujące obniżające Państwu podatek VAT, na przykład zwrot towaru) możemy zaksięgować pod warunkiem, że:

– z posiadanej przez Państwa dokumentacji wynika, że zostały uzgodnione warunki transakcji z nabywcą;

– warunki te zostały spełnione;

– wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Faktura korygująca in minus zatem może zostać uwzględniona w rejestrach VAT (i pomniejszyć Państwa podatek VAT do zapłaty) pod warunkiem, że w okresie, za który dokonujemy korekty podatnik był w posiadaniu odpowiedniej „dokumentacji”. Znaczy to, że ciężar udowadniania został przerzucony na podatnika.

Nie chcielibyśmy komentować sensowności tego przepisu, jednakże sugerujemy, rozwiązać ten problem na jeden z dwóch poniższych sposobów:

 1. na fakturze korygującej umieścić adnotację (w uwagach lub pomiędzy ceną a podpisami) „Zgodnie z art.29a ust.13 oraz art.86 ust.19a Ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, niniejsza faktura korygująca stanowi potwierdzenie uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania pomiędzy stronami w dacie jej wystawienia”
 2. do faktury korygującej dołączyć podpisane oświadczenie o uzgodnieniu warunków zwrotu (wzór poniżej)

Przy okazji przypominamy, że wszystkie faktury korygujące (dot. sprzedaży i zakupu) muszą posiadać datę odbioru i podpis odbiorcy.

Oświadczenie o uzgodnieniu warunków zwrotu / wystawienia faktury Korygującej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawienie faktury korygującej za porozumieniem stron.

 1. Nr i data wystawienia faktury pierwotnej:…………………………………………….
 2. Powód korekty: (zaznaczyć odpowiednie)
 • korekta ceny [ ]
 • zwrot towaru [ ]
 • błędne dane na fakturze [ ]
 • pozostałe: (wypisać jakie)………………………………………………………….…
 1. Sposób rozliczenia:
 • zwrot na konto [ ] nr konta:
 • wypłata gotówki [ ]
 • inny: (jaki?) ………………………..…………..
 • nie dotyczy [ ] ……………………………. ..………………………..

Nabywca

(czytelny podpis i data)

Sprzedawca

(podpis, data, pieczątka)